Stichting Zelfbeschikking 
Molukkers en Papoea'sWat doen wij?

De Stichting ZMP (Zelfbeschikking Molukkers en Papoea's) - voorheen bekend onder de naam Door de eeuwen Trouw (DDET) - ondersteunt het vrijheidsstreven van onderdrukte etnische minderheden, in het bijzonder die in Indonesië. Ook publiceren wij tweemaal per jaar de nieuwskrant Zelfbeschikking.

Fragment artikel Aad Kamsteeg Zelfbeschikking april 2023

Excuses aan Papoea's; hypothetische brief van kabinet 

'Als kabinet van het Koninkrijk der Nederlanden achten wij het de hoogste tijd u, volk van West-Papua, onze excuses aan te bieden voor wat achtereenvolgende vertegenwoordigers van ons land tegenover u verkeerd hebben gedaan. Zouden wij onze verontschuldigingen achterwege laten dan zou u daaruit de conclusie kunnen trekken dat wij u als volk van westelijk Nieuw-Guinea onbelangrijk vinden of dat wij ons onjuiste handelen niet zouden inzien. Weest u ervan overtuigd dat geen van beide het geval is.'

Verder Lezen