Stichting Zelfbeschikking 
Molukkers en Papoea's

Steun Ons

Giften en Donaties

De stichting ZMP is erkend als een 'goede doelen' organisatie, wat inhoudt dat giften aftrekbaar zijn voor de belastingen. Giften en donaties kunt u overmaken op rekening IBAN NL53INGB0 000 91 30 00 t.n.v. Stichting ZMP te Groningen. Jaarrekening: zoek op ZMP op kennisbankfilantropie.nl


Nalatenschap

Omdat het het leven tijdelijk is, vragen wij u te willen overwegen of u het belangrijke werk van onze stichting ook door nalatenschap wilt steunen. De Stichting ZMP is over uw schenking of legaat geen successierechten verschuldigd. U kunt een legaat bij uw notaris vastleggen met de zin: ‘’Ik legateer aan de Stichting ZMP te Groningen, vrij van rechten, een bedrag groot … euro’’, voorzien van uw handtekening.